ایران گویا را صفحه خانگی خود کنید                            ایران گویا را به علاقمندیهای خود اضافه کنید   


لینک سایت صندوق های سرمایه گذاری ، بانک های پشتیبان صندوق و میزان سود پرداختی

 

لینک صندوق

سرمایه گذاری

بانک ضامن

نقدشوندگی

حداقل سپرده

به تومان

میانگین سود پرداختی

در 12 ماه گذشته

آخرین سود

پرداختی

تاریخ واریز

سود ماهانه

_______________ _________________ ________________ ___________________ _______________ ________________

گنجینه امید

ثابت کاردان

گنجینه زرین

اندوخته پایدار

لوتوس

نگین رفاه

ره آورد آباد

یک کارگزاری

گسترش فردای ایرانیان

یکم ایرانیان

ارمغان ایرانیان

امید انصار

ایران زمین

تعاون صبا

توسعه صادرات آرمانی

حکت آشنا

آشنای ایرانیان

ارزش آفرینان

امین سامان

نگین سامان

نهال ایرانیان

اندیشه فردا

اندیشه زرین

اندوخته

اوج

آتیه

اعتماد

آرمان

مشترک

بانک گردشگری

اعتماد ملل

کوثر یکم

سپه

تجارت

شهر

صادرات

پارسیان

رفاه

مسکن

کشاورزی

آینده

اقتصاد نوین

اقتصاد نوین

انصار

ایران زمین

توسعه و تعاون

توسعه و صادرات

حکمت ایرانیان

حکمت ایرانیان

دی

سامان

سامان

سرمایه

پاسارگاد

پاسارگاد

ملت

ملت

ملت

ملی

کارآفرین

کارآفرین

گردشگری

موسسه عسگریه

موسسسه کوثر

یک میلیون

یک میلیون

ده میلیون

یک میلیون وصدهزار

یک میلیون

یک میلیون

یک میلیون

یک میلیون وصدهزار

یک صد میلیون

یک میلیون

یک میلیون

پنجاه میلیون

یک میلیون

یک میلیون

یک صد هزار

یک صد هزار

یک صد هزار

یک صد هزار

یک صد هزار

ده میلیون

یک میلیون

یک صد هزار

یک صد هزار

ده میلیون

ده میلیون

یک میلیون

یک صد هزار

یک میلیون

یک میلیون

یک صد هزار

یک صد هزار

یک میلیون

19.38

19.45

19.69

19.2

19.98

19.53

19.79

18

20.95

19.97

19.79

19.28

19.84

19.27

20.47

19.21

23.05

19.65

18.71

21.48

20.95

18

18.91

18

19.1

18

22.3

21.17

21.22

21.81

22

20.9

18.44

20.02

18.7

16

20

18

18.8

18.04

21.49

18.73

19.62

19.21

19

17.42

21.01

18.1

22.6

18.2

18.1

19.4

20.64

18

18

17

18

17

21.1

19

19

19.6

16.5

22

16

30

30

30

25

26

16

30

16

30

15

30

30

29

15

15

25

16

30

30

16

30

30

26

16

26

30

30

22

30

30

26
 

نرخ ارز آزاد

 

تبلیغات متنی

دستگاه نظافت صنعتی

طراحی سایت